Business coaching

business_coach“Being more, achieving more” ! Business coaching tukee johto/esimiestason henkilöitä tai yrityksen avainhenkilöitä ottamaan käyttöön koko potentiaalinsa. Coaching oivalluttaa, vahvistaa ja sitouttaa! 

Sinä liiketoimintaosaaja, joka haluat kehittyä ja haastaa itsesi, valitse coach-kumppaniksesi minut. Olen työ- ja organisaatiopsykologian osaaja sekä certified business coach. Ota yhteyttä.

Asiakaslupaukseni: Coaching prosessista hyötyy sekä kohdeorganisaatio että prosessiin osallistuva henkilö.

Prosessia käytetään organisaatiossa, jossa
• tunnistetaan tarve tavoitteellisempaan toimintaan tai uuteen tapaan ratkaista asioita
• on vuorovaikutuksellisia haasteita
• tavoitteena on itsetuntemuksen tai ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen
• kaivataan sparrausta arjen haastaviin tilanteisiin
tai kun avainhenkilö tai esimies
• on siirtymässä uuteen vaiheeseen urallaan
• kokee tarvetta parempaan keskittymiskykyyn, ajanhallintaan tai työn ja vapaa-ajan suhteen tasapainottamiseen
• haluaa oppia toimimaan valmentavasti omassa roolissaan

Coaching prosessin tavoitteet asetetaan palaverissa, jossa paikalla on coach, coachattava sekä coachattavan esimies/hr-henkilö tms. Aloituspalaverissa sovitaan prosessin tavoite. Tämä toimintatapa varmistaa prosessin tavoitteen yhteensopivuuden organisaation tavoitteisiin. Palaverissa läpikäydään organisaation tuki coachattavalle tavoitteen saavuttamisessa. Prosessin lopussa on lopetuspalaveri samalla kokoonpanolla. Muu osa prosessista on ehdottoman luottamuksellista, vain coachin ja coachattavan välistä.

Coaching muotoja on kolme: yksilöcoaching, tiimicoaching ja ryhmäcoaching. Tiimicoaching sopii tilanteeseen, jossa osallistujilla (esim. johtoryhmä) on yhteinen tavoite työskentelyn pohjana. Coach valmentaa heitä tavoitteen suuntaisesti prosessissa. Ryhmäcoaching soveltuu vaikkapa esimiesryhmälle, joka haluaa oppia coachaavaa tapaa toimia. Jokaisella osallistujalla on oma tavoite, johon hän saa ryhmältä coachausta. Ensimmäinen tapaamiskerta käytetään coaching periaatteiden läpikäyntiin.