Henkilö/tiimiprofilointi valmennuksen osana

PK5 on suomalainen, vain psykologien käytössä oleva persoonallisuustesti. Se pohjautuu maailman yleisimpään Big Five persoonallisuustestiin.

PK5 menetelmän avulla vahvistetaan työyhteisön yhteistyön laatua, tuloksellisuutta ja vähennetään stressin kokemusta. Miten se tehdään?

  • PK5 auttaa vahvistamaan henkilöstön yhteistyötä ja tuloksellisuutta, sillä tiimit, jotka osaavat huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia, saavat enemmän aikaan.
  • Ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisuuteensa. Malli auttaa työntekijää ymmärtämään omia luonteenpiirteitään ja haasteitaan, jolloin työtä ja arkea on mahdollista suunnitella niitä silmälläpitäen. Työskentely vahvistaa ammatti-identiteettiä. Näiden kautta stressi vähenee ja tehokkuus lisääntyy.

PK5 -mallissa henkilön persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen. Piirteiden perusteella voidaan avata työntekijän käyttäytymistä peilaten sitä hänen työroolinsa vaatimuksiin ja yhteistoiminnan toimivuuteen.  

Arvioitavia piirteitä ovat:

  1. Tasapainoisuus – herkkyys reagoida stressiin
  2. Sosiaalinen aktiivisuus – miten siedetään ihmisistä tai tilanteista syntyvää aistiärsytystä
  3. Avoimuus kokemuksille – avoimuus uusille tavoille tehdä asioita
  4. Ystävällisyys – taito mukautua tilanteisiin ja toisiin ihmisiin
  5. Tunnollisuus – tapa työskennellä kohti tavoitteita                                                                                                                   Osa-alueilla on lisäksi 15 alapiirrettä, joita mallissa tarkastellaan myös.

Haluatko kääntää tiimisi jäsenten erilaisuuden haasteesta mahdollisuudeksi?

  • Valmennuksen avulla henkilöstö oppii ymmärtämään itseään. Samalla opitaan huomioimaan eri persoonallisuuksiin liittyviä seikkoja, jotka ovat tärkeitä tiimin toiminnan kannalta.
  • Valmennuksemme voidaan tarvittaessa räätälöidä vastaamaan organisaatiossasi havaittuihin lieviin konfliktitilanteisiin. Vakavimmissa konfliktitilanteissa työyhteisösovittelu olisi suositeltavaa

Ota yhteyttä. Suunnitellaan teille sopiva tiimin kehittämisen kokonaisuus!