Organisaation kehittäminen

organis_kehittaminenPsykologisen asiantuntijatuen käyttö on organisaatioiden arkea. Psykologikonsultti yhdessä toimivan johdon kanssa tukee organisaatiota työarjen haastavissa tilanteissa.

Minulla on reilun 15 vuoden kokemus työyhteisöpalvelujen tarjoamisesta. Toimin organisaation johdon ja henkilöstöhallinnon kumppanina. Organisaatiopalvelu voi olla mm.

– räätälöity seminaaripäivä sisältäen sekä asiatuntijaluennointia että toiminnallista työpajatyöskentelyä
– räätälöity esimiesten kehittämisprojekti
– johdon konsultaatiota haastavassa työyhteisötilanteessa tai tämän kokonaisvaltainen selvittelyprosessi
– tavoitteellista coaching- tai työnohjaustukea

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan organisaationne tilanne ja tarpeet.

Esimerkkikuvaus haastavan tilanteen selvittämisprosessista:
Prosessin aluksi psykologikonsultti arvioi lähtötilanteen yhdessä johdon ja avainhenkilöiden kanssa. Arvioinnin jälkeen valitaan sopivat toimenpiteet. Tilanne selvitetään tarkemmin henkilöstöä kuulevalla ja/tai osallistavalla tavalla. Selvittelyn tulokset läpikäydään sovitulla tavalla. Psykologikonsultti on mukana jatkotyöstämisessä ja seurannassa sovitulla tavalla.

Työntekijät kokevat pääsääntöisesti hyvänä asiana, kun yritys käyttää ulkopuolista asiantuntijaa haastavassa tilanteessa. Se vahvistaa tunnetta, että heistä välitetään ja asia pyritään ratkaisemaan objektiivisesti ja ”oikein”. Tämä tunne on omiaan motivoimaan heitä. Valmiustila yhteistyön esteiden purkamiseen ja yhteisen, rakentavan ja tehokkaan toiminnan sopimiseen on olemassa.