Parisuhde-coaching

parisuhde_coachingCoachaa parisuhteesi huippuunsa! Parisuhteen tulospalaveri eli parisuhde-coaching on arvostuksen osoitus parisuhteellenne. Se on läsnäolon hetki, paikka pohtia kumppania kunnioittavassa ilmapiirissä.

Parisuhteen tulospalaveri on toimiva menetelmä Teille, jotka uskotte parisuhteeseenne ja haluatte panostaa siihen ja toisiinne. Se ei sovi kroonistuneeseen ongelmatilanteeseen.

Parisuhteen tulospalaveri sopii mainiosti esimerkiksi Teille tärkeän vuosipäivän kohdalle. Useamman tapaamisen (2-5 tapaamista) sarja sopii tilanteeseen, jossa kohtaatte parisuhteeseenne vaikuttavia uusia haasteita kuten muutoksia perhetilanteessa tai työmaailmassa.

Ensimmäisen tulospalaverin kesto on 1,5h, jatkotapaamiset 1h mittaisia. Palaveri pidetään valitun ravintolan kabinettitiloissa ja tällöin palaverin jälkeen jatkatte yhdessäoloa omakustanteisen ruokailun parissa. Mahdollista pitää palaveri myös teidän osoittamissa tiloissa tai coachin vastaanottotiloissa. Ensimmäisessä palaverissa hahmotetaan elämänne tärkeimmän ihmissuhteen tilanne. Jokaisessa istunnossa nostetaan esiin sen hetkinen asia tai tilanne, johon haluatte coachausta.  Asetatte tavoitteen, jota kohti työskennellään sen istunnon aikana. Palaverin sisältö muokkautuu tämän tavoitteen mukaisesti ja lopputuloksena on yhteinen seuraava askel.

Ottakaa yhteyttä.