Psykoterapia

psykoterapiaPsykoterapia on itseen tutustumista ja oman persoonallisuuden vahvistumista –  ”to be me”!

Onko sinulla psyykkisiä, elämääsi vaikeuttavia ongelmia ja olet keskustellut niistä lääkärisi/muun hoitotahon kanssa? Psykoterapia on näiden ongelmien ja elämän kriisien tavoitteellista hoitamista.

Hoidossa korostetaan niitä muutoksia, jotka ovat mahdollisia ja pyritään hyväksymään asiat, joihin henkilö ei pysty vaikuttamaan. Tavoitteena on parempi elämänlaatu, lisääntyneet voimavarat ja kyky elää omien elämänarvojen mukaisesti.  Psykoterapeutin vastaanotolle hakeudutaan usein ahdistuksen, masennuksen, työ- tai ihmissuhdeongelmien, paniikki/pakko/jännitys oireiden tai traumaattisten kokemusten vuoksi.

Lähestymisnäkökulma terapiassani on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Kogntiivinen käyttäytymisterapia on yksi eniten tutkituista psykoterapiamuodoista. Terapiassa käytetyt hoitomenetelmät ovat tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaiksi todettuja menetelmiä. Terapiasuuntaus on käytännönläheinen, aktiivinen harjoittelu ja välitehtävät varmistavat hoitotulosta.  Hoitomenetelminä vastaanotolla käytetään ongelmaan soveltuvasti esim. itsehavainnointia, altistusta reaktiolle ja haasteellisille tilanteille, rooliharjoittelua, tietoisuustaito/mindfulness/rentotus harjoitteita sekä ongelmanratkaisumenetelmiä.  Ensimmäiset käynnit käytetään ongelma-analyysin työstämiseen, jonka pohjalta tehdään hoitosuunnitelma. Terapiatyöskentelyasiakkaan kokemuksia työskentelystä kanssani, lue lisää…

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa hoitosuhde nähdään avoimena yhteistyösuhteena. Siten on tärkeää ennen lopullista sitoutumista pitempiaikaiseen työskentelyyn varata vähintään yksittäinen käynti. Ota yhteyttä ja varaa käynti!

Vastaanotto: Päiväaikaan LEMPÄÄLÄSSÄ.

Hinnoittelu:  90€/45min itsemaksettava vastaanottokäynti

                      32,4€/45min. Kelan kuntoutuspsykoterapian omavastuuhinta    

 

Kelan kuntoutusterapian ehdot: http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia