Työyhteisösovittelu

Epäasialliseksi koetun kohtelun/konfliktin sovittelu toteutetaan yhdessä esimiesten ja asianosaisten kesken. Prosessissa tutkitaan työtä ja työpaikan kokonaisuutta. Lähtökohtana sovittelussa on näkemys, että työn haasteet ja käytös kietoutuvat toisiinsa ja voivat molemmat olla relevantteja ratkaisun näkökulmasta. Sovitteluprosessissa ei etsitä syyllistä, sen sijaan pyritään löytämään yhteinen näkemys ja/tai ymmärrys toisia osapuolia kohtaan.

Esimiehen ollessa mukana prosessissa voidaan tehdä tarvittaessa päätöksiä muutoksista ja sovitaan seurantatavasta. Jos esimies on osa ristiriitaa, hänen esimiehensä on mukana prosessissa. Sovittelu tähtää ratkaisuun ja ei ole keskeisintä, mitä on oikeasti tapahtunut vaan se, mihin jatkossa sitoudutaan. Lopputuloksena on sopimus, jonka seuraamisessa sovittelija on myös mukana.

Sovitteluprosessin kulku:

  1. Sovittelija hahmottaa tilannetta yhdessä esimiehen tai Hr:n kanssa, sovitaan tilanteeseen sopiva toimintatapa
  2. Osapuolten luottamukselliset yksilöhaastattelut. Yksilöhaastattelujen tarkoituksena on osapuolten orientoituminen haastatteluun sekä haastateltavan kokemuksen kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisesta vahvistuminen. Haastattelun tavoite on lisätä muutosmotivaatiota ja vastuunottoa. Hän näkee myös oman roolinsa kiistassa. Haastattelussa luodaan edellytyksiä anteeksipyytämiseen. Sovitteluhalun pitää voittaa taisteluhalu ja tätä arvioidaan yksilöhaastatteluissa.
  3. Sovitteluistunto järjestetään, jos vähintään toisella osapuolella/osalla on realistinen muutostoive. Tämä muutostoive liittyy toimintaan, ei toisen henkilön persoonaan. Sovitteluistunto on erillinen haastatteluista. Sovittelija ei tuo esiin haastatteluissa ilmentyviä asioita sovitteluistunnossa vaan kukin osapuoli on vastuussa nostamaan esiin tärkeät asiat. Istunnosta kirjataan yhdessä sovitut asiat, joita seurataan ja seurantatapa.
  4. Seurantaistunto. Läpikäydään tapahtunut edistys, seuraavat askeleet sekä sovitaan päätöksestä/jatkosta. Sovitaan kirjattavat asiat. Prosessi päättyy, kun osallistujat kokevat yhteistyön korjaantuneen riittävässä määrin, lopetus sidotaan toimintaan.

Ota yhteyttä. Arvioidaan tilanteenne ja teille sopiva toimintatapa