Suosittelijat

palvelut

Asiakkailta saamaani palautetta työskentelystä kanssani.

Työnohjausasiakkaan kokemuksia
Tays, Palliatiivinen yksikkö
Sairaanhoitajat Arja Heikkinen, Marita Saukkonen ja Anu Viitala

Terapiatyöskentelyasiakkaan kokemuksia
Asiakas: nainen, noin 50-vuotias, työssäkäyvä. Hän kirjoitti arviointia terapiaprosessin lopetusvaiheessa, jolloin terapiaistuntoja oli ollut 33 kertaa. Arvioinnin pohjalta suunnittelimme yhdessä loput terapiakäynnit ja niiden painopisteet.