Työnohjausasiakkaideni kokemuksia työskentelystä kanssani

  • Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työskentelevät sairaanhoitajat:

”Mari on tavoittanut hyvin meidän yksikön psykiatristen sairaanhoitajien työnohjaukselliset tarpeet. Työnohjaus on tukenut käytännön työtä ja ollut myös koulutuksellista. Se on tuntunut henkilökohtaiselta, vaikka olemme olleet ryhmässä. Mari on osaava työnohjaaja. ”

  • Työterveyspsykologi:

”Ehdin osallistua vain muutamaan ryhmätyönohjauskertaan, mutta pidin niitä suuressa arvossa. Kiitos sinulle, ohjaajana sinuun oli helppo luottaa!”

  • Tays, Palliatiivinen yksikkö
                          Sairaanhoitajat Arja Heikkinen, Marita Saukkonen ja Anu Viitala

” Mari on toiminut työohjaajanamme reilun kolmen vuoden ajan. Ryhmäämme on kuulunut vaihdellen kahdesta viiteen henkilöä, 1-2 lääkäriä ja 1-3 sairaanhoitajaa kerrallaan.

Marin lähestyminen on ollut välitöntä ja luottamusta herättävää.

Mari on tuonut työnohjaukseen hienosti erilaisia työtapoja, jotka ovat saaneet työnohjauksen tuntumaan innostavalta ja odotetulta.

Toisinaan ryhmäläisiltä ei ole noussut asioita keskusteltavaksi, jolloin Marilla on yleensä ollut mietittynä varalle jokin aihe. Näistä esimerkkinä erilaiset pienet esineet, jotka ovat avanneet hyvin keskustelua ja saaneet ryhmäläiset miettimään asioitaan syvällisemmin. Mari on saanut hiljaiset hetketkin tuntumaan siltä että se on hetki matkalla kohti omaa eheytymistä.

Potilastapausten käsittely on sujunut myös mallikkaasti, Marin kyselyin ryhmäläiset ovat useimmiten löytäneet ratkaisukeinoja vaikeaksi koettuihin potilastapaamisiin. Tilanteita on harjoitettu myös työnohjauksen aikana demo-tyyppisesti.

Työorganisaatiokysymyksiin Mari on osannut ottaa puolueettoman kannan ja pystynyt tarkastelemaan käsiteltävää asiaa ulkopuolisena niin ettei työnohjauksessa olevien tunteet ole vaikuttaneet ratkaisumalliehdotuksiin.

Marin työhön sitoutuminen ollut hyvää, hän on ottanut aktiivisesti ja ajoissa yhteyttä asioissaan.”